Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 

Objednávanie pacientov na vstupné vyšetrenie a konzultácie denne : 

telefonicky :          od 10.00 do 12.00 hod.   tel.č.:  031 775 34 27         

 

 

Pri vstupnom vyšetrení ako aj  pri absolvovaní liečby a procedúr v priestoroch našej rehabilitácie predpokladáme zodpovedný prístup zo strany pacientov a dodržiavanie princípov  ROR 

 Ambulancia FBLR a jej  pracoviská poskytujú

·         rehabilitačnú diagnostickú, terapeutickú, preventívnu a poradenskú starostlivosť

·         pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu, nervového systému, po úrazoch a 

·         operáciách, pri funkčných a štrukturálnych poruchách dospelých aj detí  

·         vstupné , kontrolné vyšetrenia a kineziologický rozbor , plán rehabilitačných         procedúr

·         predpis  liečebných a kompenzačných ortopedicko-protetických pomôcok

·         indikáciu a odoberanie mier na individuálne ortopedicko-protetické pomôcky     v spolupráci   s ortopedickými technikmi z firmy PROTETIKA a.s. Bratislava     priamo v priestoroch     ambulancie

·         respiračná fyzioterapia novinka!!!!

 

Našou prioritou je liečebná telesná výchova

·         individuálne  a skupinované  cvičenia pre dospelých a deti

·         LTV s využitím špeciálnych metodík , prístrojov a pomôcok

·         cvičenie a edukácia pacientov s bolesťami chrbta, s chybným držaním tela a  skoliózou

Na úseku fyzikálnu liečby aplikujeme

·         magnetoterapiu

·         liečbu ultrazvukom

·         fototerapiu a laseroterapiu

·         elektroliečebné procedúry s využitím širokej škály prúdov

·         dištančnú elektroliečbu

·         termoterapiu a kryoterapiu

Na úseku vodoliečby  poskytujeme

·         vírivku pre dolné končatiny, pre horné končatiny

·         vane na perličkový kúpeľ, hydromasážnu vaňa

·         šľapacie kúpele

·         hydrogalvan

·         benefitom je rehabilitačný bazén pre individuálnu a skupinovú hydrokinezioterapiu 

Nadštandardné procedúry hradené klientom 

·         plynové injekcie

·        rázová vlna novinka!!!!

·         cvičenia podľa SMsystému

·         RehabWalking

·         Kineziotejping

·         Myofasciálne bankovanie (ROCK PODS)

·         oxygenoterapia novinka!!!!

·       zdravé chodidlo novinka!!!

 

Lekár: MUDr. Iveta Pappová 

tel. č. 031 775 036 18

recepcia: Mgr. Andrea Hambálková  - tel. č. 031 775 34 27 

 

Fyzioterapeuti: 

Mária Molnárová, Mgr. Andrea Dobošová, Mgr. Tamara Juhosová, Bc. Michala Polenová,  Veronika Paľovčíková

Tel.: +421 31 775 3427

Úsek vodoliečby  a oxygenoterapie :

Veronika Paľovčíková  , tel.: +421 31 775 3157

Ordinačné hodiny:

Ambulancia:                                                  

Pondelok:

7:00 – 15:00

Utorok:

7:00 – 15:00

Streda:

7:00 – 15:00

Štvrtok:

7:00 – 15:00

Piatok:

7:00 – 15:00

 

 Pracovisko elektroliečby, vodoliečby a LTV:   denne  6.00. – 14.00hod.

 

  

Kde nás nájdete:

Prízemie, blok D

 

 

Fotogaléria