Vitajte na stránke Centra zdravotnej starostlivosti - Poliklinika Duslo, a. s.

 

 

....OBMEDZTE OSOBNú NáVšTEVU LEKáROV, VOLAJTE SVOJMU LEKáROVI A DOHODNITE SI S NíM POSTUP, RECEPTY SA PREDPISUJú ELEKTRONICKY .... AK MáTE PRíZNAKY RESPIRAčNýCH OCHORENí, NECHOĎTE MEDZI ľUDí, VOLAJTE SVOJHO OBVODNéHO LEKáRA !!! VIAC INFORMáCIí v časti - NEPRíTOMNOSť - nájdete v časti O nás - Neprítomnosť ....