Laboratórium klinickej biochémie

Poskytujeme:

  • biochemické a hematologické vyšetrenia – analýzy krvi a moču

 

Príjem biologického materiálu je v čase od 6,30 – do 9,00 hod

 

Výsledky sa vydávajú od 11.00 hodiny v deň odberu. V individuálnych a medicínsky indikovaných prípadoch na požiadanie lekára sa vykonávajú   „Súrne“ vyšetrenia (mimo cyklu)  a sú vydávané  od 30 minút do 2 hodín od doručenia do laboratória - podľa počtu požadovaných parametrov

Výsledky ostatných špeciálnych vyšetrení, ktoré sa na našom pracovisku nevyšetrujú a ktoré  zasielame na iné pracoviská  sú k dispozícii do 24 prípadne 48 hodín.

Prístrojové vybavenie: biochemický analyzátor, hematologický analyzátor, močový analyzátor

 

Kvalita  a presnosť vyhodnocovaných výsledkov je zabezpečená denne internou kontrolou a účasťou v systéme externej kontroly kvality SEKK (certifikovaný systém externej kontroly kvality cez referenčné laboratórium).


Odborný garant: Ing. Mária Csandalová

Laboranti: Mária Šmidová, Dana Koberčíková

Tel.: +421 31 775 4532

Pracovná doba:

Pondelok - Piatok  6,00 – 14,00 hod.

 

Kde nás nájdete:

Poschodie 1, blok I

 

Fotogaléria