Ambulancie

Zmluvné zdravotné poisťovne

  • Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. – kód ZP 24
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – kód ZP 25
  • Union, zdravotná poisťovňa, a.s. – kód ZP 27

 

 Ošetrujeme aj pacientov, ktorí majú  EU kartičku zdravotného poistenia (EHIC)