Neprítomnosť

Neprítomnosť a oznamy ambulancií: 

OZNAMY

                                

  *Od 10.4.2024-24.4.2024 neordinuje chirurgická amb. zastupuje Mudr. Vagovič v Šali.         

  **  Na kožnej ambulancii sa v v piatok 12.apríla neordinuje. Akútne stavy vybaví MUDr.Krbilová v Šali. 

MUDr. Jana Vnuková                                                             

 ***Na ortopedickej ambulancii budú vyšetrení pacienti , ktorí  majú kontrolu, injekcie a výsledky MR. 

Berieme 3 nových pacientov z Dusla a 3 nových cudzích  pacientov  (nie zamestnancov Dusla)

 

                                                                                                     Gállová.   

**NEUROLOGICKá AMBULANCIA od 1.12.2023 NEORDINUJE. O obnovení ordinácie Vás budeme informovať.

 Na Dusle končí naša ambulancia činnosť ku dňu 11.12.2023.

V prípade záujmu nás nájdete v Galante na ulici 29.augusta 16, v budove Thermopolu, kde otváram neštátnu neurologickú ambulanciu pre dospelých.Tel.č. do ambulancie je 031 780 55 85, email :

neuro.hlavata@gmail.com

 MUDr. Silvia Hlavatá

 Nitrianskym samosprávnym krajom bola určená na zastupovanie neurologická ambulancia OLIMED, s.r.o., Nemocničná 1, Šaľa (MUDr. Tóth).

 

ZUBNá AMBULANCIA - ZNOVU ORDINUJE

Ordinačné hodiny sú denne od 7.00 do 15. 00 hod. . Je potrebné sa vopred objednať na tel. č. 031 / 775 4432.

 NEZABUDNITE NA ROčNú ZUBNú PREVENTíVKU