Neprítomnosť

Neprítomnosť a oznamy ambulancií: 

OZNAMY

**Na ORL ambulancii sa nebude v dňoch 1.7.-12.7.2024 ordinovať.

Zástup len pre urgentné stavy:

1.7.2024 -4.7.2024  -  MUDr.Vargová Zita, ORL amb.Šaľa

8.7.-10.7.2024  ORL amb. NsP Nové Zámky , ORL amb.NsP Nitra

11.7.-12.7.2024  - MUDr.Hvižďáková Eva , ORL amb.,Sereď

 

Znova ordinujeme od 15.7.2024 od 6,00 hod , na vyšetrenie  sa vopred telefonicky objednávajte.

 

MUDr.Borsosová Petra

 

                                                                                                                                                  

***Na ortopedickej ambulancii budú vyšetrení pacienti , ktorí  majú kontrolu, injekcie a výsledky MR. 

Berieme 3 nových pacientov z Dusla a 3 nových cudzích  pacientov  (nie zamestnancov Dusla)

 

                                                                                                     Gállová

 

**NEUROLOGICKá AMBULANCIA od 1.12.2023 NEORDINUJE. O obnovení ordinácie Vás budeme informovať.

 Na Dusle končí naša ambulancia činnosť ku dňu 11.12.2023.

V prípade záujmu nás nájdete v Galante na ulici 29.augusta 16, v budove Thermopolu, kde otváram neštátnu neurologickú ambulanciu pre dospelých.Tel.č. do ambulancie je 031 780 55 85, email :

neuro.hlavata@gmail.com

 MUDr. Silvia Hlavatá

 Nitrianskym samosprávnym krajom bola určená na zastupovanie neurologická ambulancia OLIMED, s.r.o., Nemocničná 1, Šaľa (MUDr. Tóth).

 

ZUBNá AMBULANCIA - ZNOVU ORDINUJE

Ordinačné hodiny sú denne od 7.00 do 15. 00 hod. . Je potrebné sa vopred objednať na tel. č. 031 / 775 4432.

 NEZABUDNITE NA ROčNú ZUBNú PREVENTíVKU