O nás

Vitajte na stránke Centra zdravotnej starostlivosti - Poliklinika Duslo, a. s.


Ponúkame Vám

 • dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • erudovaný tím lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov
 • najmodernejšie liečebné postupy a medicínsku technológiu
 • efektívnu liečbu, úsporu času a finančných prostriedkov
 • zabezpečený bezbariérový prístup do budovy

Liečebná a preventívna zdravotná starostlivosť v odboroch:

 • praktický lekár pre dospelých (2 ambulancie)
 • gynekológia
 • stomatológia (2 ambulancie)
 • interné lekárstvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • kožná ambulancia
 • očná ambulancia
 • otorinolaryngológia (ušno-nosno-krčná ambulancia)
 • neurológia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ambulancia a rehabilitačné pracovisko)
 • rádiodiagnostické pracovisko
 • laboratórium klinickej biochémie

Nadštandardné ošetrenia

 • v rámci gynekológie: onkoprevencia, komplexná ultrazvuková diagnostika, tehotenská ultrazvuková diagnostika, poradenstvo v oblasti sterility
 • v rámci internej ambulancie: 12 zvodový EKG , monitorovanie krvného tlaku Holterovou metódou, echokardiografia, spirometria,
 • v rámci chirurgie: ultrazvukové vyšetrenie periférnych ciev dopplerom, ultrazvukové vyšetrenie brušných orgánov, odstraňovanie znamienok zo zdravotných aj estetických dôvodov
 • na kožnej ambulancii: kozmetické odstraňovanie fibrómov elektrokauterom a tekutým dusíkom, preventívne onkologické vyšetrenie dermatoskopom
 • na očnej ambulancii: vyšetrenia perimetrom, keratorefraktometrom a bezdotykové meranie očného tlaku, vyšetrenie funduskamerou, predpisovanie okuliarov aj očných šošoviek
 • na ušno-nosno-krčnej ambulancii: vyšetrenia audiometrické, endoskopické, vestibulárne, tympanometria, inhalácie, predpisovanie naslúchacích aparátov
 • v rámci röntgenologického pracoviska: ultrazvukové vyšetrenia brucha, krku, prsníkov, rtg vyšetrenia žalúdka, irigografia, rtg snímky zubov a panoramatické zubné snímky
 • na fyziatricko-rehabilitačnom pracovisku: vodoliečebné a elektroliečebné procedúry, plávanie, ošetrenie biolaserovou lampou, klasické, reflexné a podvodné masáže, povrchová aplikácia tepla rašelinou, sauna, magnetoterapia, individuálna liečebná telesná výchova, ošetrenie biolampou, aerosolový kúpeľ, cvičenie podľa smsystému, kineziotejping, plynové injekcie
 • v rámci neurologickej ambulancie: elektroencefalografické vyšetrenie mozgových potenciálov
 • pre zistený vyšší počet ochorenia osteoporóza pracuje v CZS pobočka Únie proti osteoporóze,
 • preventívne vyšetrenia v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých (vyšetrenie onkomarkerov, výpočet rizika kardiovaskulárnych ochorení, BIOHIT Colon view novogeneračný test na okultné krvácanie, BIOHIT Celiac QUICK test, gastropanel)

Pracovná zdravotná služba

Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL-5589/2006-Oj zo dňa 19.09.2006 získalo Duslo, a.s. oprávnenie na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, ktorú poskytujeme zamestnávateľom nášho regiónu. Pracovná zdravotná služba zabezpečuje činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci t.j. najmä:

 • dohľad nad faktormi pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov
 • dohľad na zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou
 • poradenstvo z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov, vypracovanie návrhov na odstránenie zdravotných rizík
 • organizovanie systému prvej pomoci na pracovisku; uskutočňovanie pravidelných školení zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
 • vypracovanie a realizáciu programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu /lekárske preventívne prehliadky/

Kontakt: Ing. Anna Klačanová, Tel.: 031 775 44 12, e-mail: anna.klacanova@duslo.sk

 

Lekáreň

na prízemí polikliniky vám denne od 7,00 do 15,00 hod. ponúka široký sortiment liekov, výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok  a kozmetiky.

Odborní lekárnici Vám radi poradia pri Vašich zdravotných ťažkostiach a odporučia vhodné lieky, vitamíny, homeopatiká, či výživové doplnky. Radi Vám poradíme aj telefonicky na tel. číslach 031 775 3307 alebo 3304.

 

Iné služby

V priestoroch polikliniky sa nachádza:

 • Bufet – prízemie
 • Zubná technika – II. poschodie Tel.: +421 31 775 2239

Psychologička

Mgr. Renáta Beköová – II. poschodie Tel.: +421 903 612 823