Otorinolaryngologická ambulancia (ušno-nosno-krčná ambulancia)

PROSíME PACIENTOV, ABY SA NA VYŠETRENIE OBJEDNALI VOPRED TELEFONICKY na tel.č. 031 775 23 30 Od 13,00 do 13,30 hod.

 V dňoch 8.6.2023 až 16.6.2023 sa na ORL ambulancii neoordinuje. Zástup  len pre neodkladné stavy prisľúbila MUDr.Vargová Zita ORL amb.Šaľa (od 9.6.2023) ale aj MUDr.Baráth Ladislav ORL amb.Komárno.Znova ordinujeme od 19.6.2023.

 Borsosová

 

Poskytujeme:

 • zdravotnú starostlivosť pre dospelých aj deti  pri ochoreniach horných dýchacích orgánov, úst­nej dutiny, hltana, hrtana, krčnej časti priedušnice a pažeráka, mäkkých tkanív tváre a krku, endokrin­ných a exokrin­ných žliaz v oblasti hlavy a krku, max­ilo­faciál­nej oblasti, zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti vrá­tane nádorových ochorení, vro­dených chýb a úra­zov u osôb všetkých vekových kategórií
 • ošetrenie akútnych a chronických ochorení uší, poruchy sluchu a rovnováhy
 • liečba akútnych zápalových ochorení
 • liečba alergických ochorení
 • diagnostika a liečba sluchovo postihnutých pacientov ,predpisovanie a vydávanie načúvacích  aparátov
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov pracujúcich v riziku hluku
 • vyšetrenie uší  vyšetrovacím mikroskopom
 • vyšetrenie nosa rigidným endoskopom,
 • vyšetrenie sluchu tympanometrom, audiometrom a slovnou audiometriou (vyšetrenie zrozumiteľnosti reči u dospelých aj detí)

Lekár: MUDr. Petra Borsosová

Sestra: Daniela Dvorská

Tel.: +421 31 775 2330

email: petra.borsosova@duslo.sk

 

 

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok:

6:00 – 14:00

Utorok:

6:00 – 14:00

Streda:

6:00 – 14:00

Štvrtok:

6:00 – 14:00

Piatok:

6:00 – 14:00

 Harmonogram práce:

Od 6,00 do 12,00hod :  ambulancia –vyšetrovanie pacientov
Od 12,00 do 12,30 hod :vyhodnocovanie výsledkov a vypisovanie žiadaniek vyšetrenia
Od 12,30 do 13,00 hod: obedňajšia prestávka            
Od 13,00 do 13,30 hod: telefonické podávanie informácií , vydávanie receptov, admin.
Od 13,30 do 14,00 hod: dezinfekcia a sterilizácia nástrojov, úprava ambulancie

 

Informácie pre pacientov:

 • ušno-nosno- krčné vyšetrenie u detí i dospelých na základe doporučenia lekára , či už obvodného alebo iného špecialistu (vtedy vyšetrenie hradené ZP)
 • možné vyšetriť pacienta aj na vlastnú žiadosť bez odporúčania lekára,  vtedy si hradí kompletne celé vyšetrenie aj ordinované lieky

 

Kde nás nájdete:

Poschodie2, č. dverí 22, Blok L

 

Fotogaléria