Otorinolaryngologická ambulancia (ušno-nosno-krčná ambulancia)

PROSíME PACIENTOV, ABY SA NA VYŠETRENIE OBJEDNALI VOPRED TELEFONICKY na tel.č. 031 775 23 30 Od 13,00 do 13,30 hod.

 

Poskytujeme:

 • zdravotnú starostlivosť pre dospelých aj deti  pri ochoreniach horných dýchacích orgánov, úst­nej dutiny, hltana, hrtana, krčnej časti priedušnice a pažeráka, mäkkých tkanív tváre a krku, endokrin­ných a exokrin­ných žliaz v oblasti hlavy a krku, max­ilo­faciál­nej oblasti, zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti vrá­tane nádorových ochorení, vro­dených chýb a úra­zov u osôb všetkých vekových kategórií
 • ošetrenie akútnych a chronických ochorení uší, poruchy sluchu a rovnováhy
 • liečba akútnych zápalových ochorení
 • liečba alergických ochorení
 • diagnostika a liečba sluchovo postihnutých pacientov ,predpisovanie a vydávanie načúvacích  aparátov
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov pracujúcich v riziku hluku
 • vyšetrenie uší  vyšetrovacím mikroskopom
 • vyšetrenie nosa rigidným endoskopom,
 • vyšetrenie sluchu tympanometrom, audiometrom a slovnou audiometriou (vyšetrenie zrozumiteľnosti reči u dospelých aj detí)

Lekár: MUDr. Petra Borsosová

Sestra: Daniela Dvorská

Tel.: +421 31 775 2330

email: petra.borsosova@duslo.sk

 

 

 

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok:

6:00 – 14:00

Utorok:

6:00 – 14:00

Streda:

6:00 – 14:00

Štvrtok:

6:00 – 14:00

Piatok:

6:00 – 14:00

 Harmonogram práce:

Od 6,00 do 12,00hod :  ambulancia –vyšetrovanie pacientov
Od 12,00 do 12,30 hod :vyhodnocovanie výsledkov a vypisovanie žiadaniek vyšetrenia
Od 12,30 do 13,00 hod: obedňajšia prestávka            
Od 13,00 do 13,30 hod: telefonické podávanie informácií , vydávanie receptov, admin.
Od 13,30 do 14,00 hod: dezinfekcia a sterilizácia nástrojov, úprava ambulancie

 

Informácie pre pacientov:

 • ušno-nosno- krčné vyšetrenie u detí i dospelých na základe doporučenia lekára , či už obvodného alebo iného špecialistu (vtedy vyšetrenie hradené ZP)
 • možné vyšetriť pacienta aj na vlastnú žiadosť bez odporúčania lekára,  vtedy si hradí kompletne celé vyšetrenie aj ordinované lieky

 

Kde nás nájdete:

Poschodie2, č. dverí 22, Blok L

 

Fotogaléria